و علی أصحاب الحسین

بسم‌الله
کاش روزی
وقتی
کسی
به این بند رسید،
از زمره کسانی باشیم که مخاطب اوییم و سلامش را پاسخ می‌دهیم.

رسید

بسم‌الله
آقاجان
مولای من
وسعم همین قدر بود،
اندازه کتیبه‌ای مشکی پشت پنجره...
به نشانه عزا شما...

شرمنده
وسعمان کم است و قلیل و اندک

بسم‌الله
گاهی عکس‌ها صدایم می‌زنند تا حرف‌هایشان را بگویم. آن‌ها خیلی حرف دارند. باید حرف‌هایشان را شنید. گاهی با حرف‌هایشان می‌خندم، بغض می‌کنم، اشک می‌ریزم، مرا به فکر فرو می‌برد یا عصبانی می‌شوم.

بیا جلوتر تا تو هم بشنوی...

کمی بیشتر...
Designed By Erfan Powered by Bayan