خودت

بسم‌الله
خودت باش!
اگر خودت درست زندگی کنی، درست عمل کنی، درست کار کنی، روزی زیبایی همه جهان را فرا می‌گیرد.
هر دانه برفی، خودش است با همه زیبایی، ظرافت و لطافتش... و زمانی وقتش می‌رسد تا دنیا را سپید کند.

سکوت

بسم الله
این عکس آنقدر حرف دارد که دست و زبان و قلمم از توصیفش درمانده...


سایر نگاره‌ها
     دوم   سوم   چهارم   پنجم   ششم

برف

بسم الله
امروز بیرون رفتم، فقط برای اینکه لحظاتی برف را لمس کنم، فشار بدهم
و لذت ببرم.

1396/11/06


سایر نگاره‌ها
        دوم   سوم   چهارم   پنجم   ششم

برفی

بسم الله
دلتنگم
برای برف
سپیدپوش شدن زمین
سکوت
فکر

و قدم زدن روی برف‌های دست نخورده
زمانی که فقط یک صدا شنیده می‌شود
صدای گام‌های خودت

پ.ن: آخرین آدم برفی که خودم ساختم. چندسال پیش، با برف‌های پودرمانندی که به زحمت، به هم وصل می‌شدند.


سایر نگاره‌ها
         دوم   سوم   چهارم   پنجم   ششم

بسم‌الله
گاهی عکس‌ها صدایم می‌زنند تا حرف‌هایشان را بگویم. آن‌ها خیلی حرف دارند. باید حرف‌هایشان را شنید. گاهی با حرف‌هایشان می‌خندم، بغض می‌کنم، اشک می‌ریزم، مرا به فکر فرو می‌برد یا عصبانی می‌شوم.

بیا جلوتر تا تو هم بشنوی...

کمی بیشتر...
Designed By Erfan Powered by Bayan