آذین

بسم‌الله
متی ترانا و نراک...


سایر نگاره‌ها
        دوم   سوم   چهارم   پنجم   ششم   هفتم   هشتم

شیر

بسم الله
نگذارید غصه‌هایتان تلمبار شود،
غم‌هایتان زیاد شود،
اجازه ندهید دلخوری‌ها، سوءظن‌ها و... بماند، بزرگ شود،
خشم‌هایتان فوران کند،
آن وقت سر می‌رود،
وقتی که سر رفت،
ممکن است هیچ‌کس نتواند
جلوی
سر رفتنش را بگیرد،

وقتی که سر رفت،
ممکن است فقط بدنه قابلمه کثیف شود،
شاید روی گاز بریزد
اما اگر خیلی زیاد باشد، ممکن است زمین، فرش، کابینت را هم کثیف کند...
مواظب
دلمان
باشیم.


سایر نگاره‌ها
        دوم   سوم

به یاد او

بسم الله
رنگ های آبی و سبز
گنبد فیروزه ای
مسجد مقام
مناره های سپید
همه اش بهانه ای است برای رسیدن...
و ما چقدر از شما دوریم.


سایر نگاره‌ها
       دوم   سوم   چهارم   پنجم

بسم‌الله
گاهی عکس‌ها صدایم می‌زنند تا حرف‌هایشان را بگویم. آن‌ها خیلی حرف دارند. باید حرف‌هایشان را شنید. گاهی با حرف‌هایشان می‌خندم، بغض می‌کنم، اشک می‌ریزم، مرا به فکر فرو می‌برد یا عصبانی می‌شوم.

بیا جلوتر تا تو هم بشنوی...

کمی بیشتر...
Designed By Erfan Powered by Bayan