پاک

بسم‌الله
توصیه می‌کنم به همه عکاس‌ها، تا جایی که می‌توانند رانندگی نکنند. حرصی که آدمی می‌خورد از زاویه و کادری که روبرویش است و نمی‌تواند ثبت‌ کند، عذاب الیم است.

پ.ن:
۱- یک راننده که عکاس نیست. اما صحنه‌های ناب و کادرهای خوب از دست می‌رود، به همین سادگی. تا دستگاه دیجیتال، از کیف خارج شود، زاویه عکس، از دست رفت.😐ترافیک بود.
۲- دقت کنید انقدر هوا صاف است که سایه‌ابرها بر روی کوه‌ دیده می‌شود.

برفی

بسم الله
دلتنگم
برای برف
سپیدپوش شدن زمین
سکوت
فکر

و قدم زدن روی برف‌های دست نخورده
زمانی که فقط یک صدا شنیده می‌شود
صدای گام‌های خودت

پ.ن: آخرین آدم برفی که خودم ساختم. چندسال پیش، با برف‌های پودرمانندی که به زحمت، به هم وصل می‌شدند.


سایر نگاره‌ها
         دوم   سوم   چهارم   پنجم   ششم

بسم‌الله
گاهی عکس‌ها صدایم می‌زنند تا حرف‌هایشان را بگویم. آن‌ها خیلی حرف دارند. باید حرف‌هایشان را شنید. گاهی با حرف‌هایشان می‌خندم، بغض می‌کنم، اشک می‌ریزم، مرا به فکر فرو می‌برد یا عصبانی می‌شوم.

بیا جلوتر تا تو هم بشنوی...

کمی بیشتر...
Designed By Erfan Powered by Bayan