بسم الله، باید خودم را از نو بسازم. شاید تا شروع سال جدید سر نزنم. حلال بفرمایید.