غرور

بسم الله

- جوانی؟
-مال؟
-خانواده؟
- تحصیلات؟
- همسر؟
- ماشین؟
- خانه؟
- باغ؟
- ویلا؟
- کار خوب؟
- نوشته ها؟
- اولاد؟
-...؟
کدامش از خودت بود؟ کدامش را خودت فراهم کردی، بدون کمک کسی! کدام بند را از خودِ خودِ خودت داری؟! حیات را کجا می فروشند؟ عقل و هوشت را از کدام فروشگاه خریدی؟ سلامت و رفاه کجا حراج شده؟ چند خریدی؟ تخفیف هم داشت؟ بُن هم داده بودند یا آزاد خریدی؟


سایر نگاره‌ها

           دوم   سوم   چهارم   پنجم   ششم   هفتم   هشتم

علم

بسم الله

یک سر علم خداست که عالم الغیب و الشهادة است و سوی دیگر جهل مطلق.
قراراست از ظلمتِ‌جهل به نورِعلم برسیم، اما یادمان باشد علم، تا وقتی نور است که متصل به منبع نور باشد، زمانی که از اصل جدا شد، خودش حجاب اکبر می‌شود.


سایر نگاره‌ها

          دوم   سوم   چهارم   پنجم   ششم   هفتم   هشتم

فانی

بسم‌الله

اگر جای عکاس بودی، نه برای عکاسی...


سایر نگاره‌ها

         دوم   سوم   چهارم   پنجم   ششم   هفتم    هشتم   نهم

منّت

بسم‌الله
نقل است فقیری خدمت امام معصوم رسید، و از فقر شکایت کرد، امام به داخل اتاق رفت و از پشت در دستش را دراز کرد و کیسه‌ای را به او داد و مرد رفت.
بعد از رفتن فقیر، اصحاب از امام معصوم پرسیدند چرا از پشت در دادین؟
امام فرمود: نمی‌خواستم با دیدن من، شرمگین شود.

چقدر کمک‌هایمان شبیه سنت است؟!
چقدر شده منتظر بمانیم که تشکر کنند؟
چندبار به روی طرف آورده ایم که یادته فلان کار را برایت کردم…


سایرنگاره‌ها

      دوم   سوم   چهارم   پنجم   ششم   هفتم

نهیب

بسم‌الله

شمایی که دائم به خلق خدا/سفارش نمایید کار سزا
چه گشتست امروز ای قوم دون/که از یاد بردید خود را کنون
امیدمجد


سایر نگاره‌ها

       دوم   سوم   چهارم   پنجم   ششم    هفتم

بسم‌الله
گاهی عکس‌ها صدایم می‌زنند تا حرف‌هایشان را بگویم. آن‌ها خیلی حرف دارند. باید حرف‌هایشان را شنید. گاهی با حرف‌هایشان می‌خندم، بغض می‌کنم، اشک می‌ریزم، مرا به فکر فرو می‌برد یا عصبانی می‌شوم.

بیا جلوتر تا تو هم بشنوی...

کمی بیشتر...
Designed By Erfan Powered by Bayan